بقعه سید عالمین در خنج بازسازی می شود

بقعه سید عالمین در خنج بازسازی می شود

بقعه سید عالمین در خنج بازسازی می شود به گزارش خبر گزاری صدا وسیماکار بازسازی بقعه سید عالمین از شهدای صدر اسلام در قرن دوم هجری  در میدانی به همین نام در مرکز شهر خنج به همت شهرداری خنج واداره اوقاف این فارس آغاز شده است  این بقعه بازیر بنای ۴۵ متر مربع در وسط