برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر شهرستان خنج

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر شهرستان خنج

نخستین جشنواره و نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر خنج برگزار شد به گزارش خبر گزاری صدا وسیما به گفته سمیر زمانی مسئول اداره میراث فرهنگی وگردشگری خنج  در این نمایشگاه ۲۰ غرفه، ۳ سیاه چادر  در محوطه اداره امور عشایر فارس خنج در فضای روباز بر پاشده  است سمیر زمانی با  بیان این خبر افزود