امروز برابر است با  2018 05 26 
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0.jpg
آخرین دیدگاه هاRSS استان فارس
 • تاریخ انتشار خبر : شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵ | کد خبر : 1136
 • اين نداي قران وسفارش پيامبر اعظم  (ص) وتاكيد امام عظيم االشان خميني كبير رحمت الله عليه ورهبر فرزانه انقلاب امام خامنه اي ونداي همه رهبران ديني به امت واحده اسلامي است تاريخ كهن  سال خنج نيز در همه اداوارمختلف گواه ...

  تنهاحفظ وحدت وهمبستگي مايه پيشرفت وتعالي وارتقاي همه جانبه شهر و شهرستان ماست

   

  ذره بين

  زير ذره بين

  اين نداي قران وسفارش پيامبر اعظم  (ص) وتاكيد امام عظيم االشان خميني كبير رحمت الله عليه ورهبر فرزانه انقلاب امام خامنه اي ونداي همه رهبران ديني به امت واحده اسلامي است تاريخ كهن  سال خنج نيز در همه اداوارمختلف گواه براين است ودر هرزماني كه اين وحدت وهمبستگي بيشتر بوده موفقيت هاي بيشتري بدست آمده  است ودر هر زماني هم اختلاف ودوبيني حاكم شده است  جز ذلت وخواري وتباهي نتيجه اي در بر نداشته است متاسفانه مدتي است كه بعضي اختلاف نظرها در بين مردم در پاره اي موارد سبب اختلافات داخلي شده است براي همه واضح وروشن است كه در اين اختلاف نظرها، هيچ يك از افراد نظر سوء يا نيتي بدي ندارند وهمه تلاشگران شهرما ودلسوزان جامعه هم وغمشان براي اباداني وعمران وآسايش مردم است وهمه يك هدف را دنبال مي كنند كه همانا پيشرفت وتعالي خنج است اما دشمن است كه توانسته ازاين آب گل آلود به نفع خود سوئ استفاده كند وماهي بگيرد  وباعث تفرقه شود در اينجا من ياد داستاني افتادم كه سه نفر با هم دوست  بودند مقدار كمي پول داشتندبر سر خريد غذاي مورد احتياج خودكه همنا انگور بود  به نزاع پبرخاستند يكي كه فارسي زبان بود مي گفت من انگور مي خواهم نفر بعدي كه عرب بود مي گفت من عنب مي خواهم ونفر سوم به  زبان تركي انگورمي خواست  در اين ميان نفر چهارمي پيدا شد كه به هر سه زبان تسلط داشت وگفت : شما اين مبلغ را به من بدهيد هر آنچه مي خواهيد مي خرم هرسه گفتند كه شما مي خواهي پول مارا براي خودت برداري واو تضمين داد  واين كار هم شد نفرد چهارم رفت وانگوررا خريد وآورد وبه انها تحويل داد فارسي زبان گفت : من همين را مي خواستم عرب نيز گفت خواست من هم همين بود وشخص ترك زباننيز گفت : من هم همين را مي خواستم و امروز قضيه اختلافي كه دانشكده علوم پزشكي براي بهداشت ودرمان خنج دربين گروههاي فعال جامعه بوجود آورده است همين است كه ما بر سرآن به نزاع برخاسته ايم  همه بچه هاي ما كه اختلاف نظر دارند يك هدف واحد را دنبال مي كنند وانهم بهبود وضعيت بهداشت ودرمات خنج وبقا وترقي بيمارستان است  هيچ يك ازاين ها مخالف منافع خنج نيستند وهمه منافع مردم وبهبود وضعيت بهداشت ودرمان را خواستارند  وفقط بزرگان وعلماي ما هستند كه بايد اين مشكل پيش آمده را حل كنند وگرنه به راحتي حريف انچه مي خواهد بدست مي آورد وسر همه ما بي كلاه مي ماند بخداي محمد سوگند كه هيچ وقت ودر هيچ جامعه اي اختلاف چيزي جزنابودي در بر نداشته است  بايد با هم متحد بود ما بايد با همه همسايگان خود نيز رابطه حسنه داشته باشيم وداريم كه بايد حفظ شود ما با لار ومردم لار همواره يك روح دردو قالب بوده ايم مردم لار همواره پشتيبان مردم خنج ومردم خنج هم همواره همگام وهمراه با مردم لار بوده اند اگر اندكي ما موضوع الحاق بيمارستان به لار ويا ابقا در شيراز در زير ذره بين قرار دهيم خواهيم ديد كه نه لار ونه شيراز هيچ كدام نمي توانند به ما كمك كنند چون قانون وضوابط قانوني اجازه نمي دهد بر خلاف قوانين رفتار شود چارت سازماني بيمارستان ما يك بيمارستان ۴۸ تختخوابي است ودولت طبق برنامه تنظمي وتدويني خود فقط به يك بيمارستان ۴۸ تختخوابي خدمات ارائه مي كند ولي امروز بيمارستان خنج با تلاش همه جانبه مردم بخصوص خيرين وهيات امناي بيمارستان در حد يك بيمارستان ۱۲۰تختخوابي به مردم خدمات ارائه مي دهد بيمارستان خنج طبق چارت سازماني فقط بايد جراج عمومي ، زنان وزايمان راديو لوژي وچند بخش ديگر در حدد چارت سازماني داشته باشد  بخش هاي چشم ، قلب ، سي سي يو دياليز ،تالاسمي وغيره كه امروز فعال است فقط با كمك خيرين وكمك هاي مردم وتلاش هيات امنا فعال است حا ل چه خنج زير نظر شيراز باشد چه تهران وچه لار هيچ فرقي نمي كند در صورتي كه مردم كمك كنند اين بخش ها داير خواهد بود دانشكده لار به هيج عنوان نمي تواند به ما  كمك كند چون بودجه واعتبار اضافي ندارد كه به ما بدهد نياز لار با اين گستردگي به اعتبار خيلي بيشتر از خنج است وهر گز هم اعتبار خود ش را بما نمي دهد شيراز هم نمي تواند اگر در ابتداي انجام اين كاردانشكده لار دارد چراغ سبزي نشان دهد فقط در جهت رسيدن به اهداف خود است چون صياد دلش براي صيد نسوخته كه دانه در دام قرار مي دهد بلكه ميخواهد انرا شكار كند اگر ماهي گير برقلاب ماهي طعمه مي گذارد نمي خواهد شكم ماهي را سير كند بلكه مي خواهيد با صيد ماهي شكم خودش را سير كند دانشكده لار هم هدفي جزء اين ندارد شيراز هم چنين است وبه فكر خود مي باشد ماهم بايد چنين باشيم وبا تفكر انچه به سودمان است انجام دهيم  اگرمي خواهيم بيمارستان خوب داشته باشيم مثل اوز وگراش بايد استين همت بالا زنيم  شما به گراش نگاه كنيد مثل لار وحتي بالاتر از لار داراي دانشكده پزشكي  غيرمستقل است ولي تنها موفقيتش كمك هاي شيخ انصاري است كه به سويش روان است نه داشتن دانشكده ، تنها موفقيت ماهم همكاري ومساعدت همه جانبه با بيمارستان است پس بايد هركس به اندازه توانائي خودش به بيمارستان كمك كند امروز اگر دبي يا خيرين كمك كمتري مي كنند بخاطر وضعيت بد بازار است درآمد ها كم شده است وباالتبع كمك ها كم مي شود ولي ما مي توانيم با بسيج عمومي در كمك به بيمارستان اين كمبودرا حل كنيم اگر  ما بخواهيم كمك هاي دولت اضافه شود فقط بايد چارت سازماني بيمارستان بالابريم البته انچه تاكنون گفته شده  فقط در قالب شعار است فقط حرف مي زنند اين ها كه بيش از ۵ سال است از ارتقاي تخت هاي بيمارستان خنج سخن مي گويند جز درروي كاغذ چه كاري كرده اند دوصد گفته چون نيم كردار نيست همه بايد متحد شويم ودر كمك به بيمارستان تلاش كنيم تا بيمارستان سر پا بماند مراحل ارتقا ي بيمارستان نيزبايد پيگيري نمائيم عده اي هم  مي گويند لار بهتر است نظريه انها هم محترم است  كه عرض كردم  آنها هم هدفي جز خدمت ندارند هرطور كه نظر همه است كارشناسي شود اگر تضمين محضري دادند ونظر نظر همه مردم به فرض محال همين است براي يكسال موقت انجام شود نه اينكه فقط چراغ سبز باشد ومثل گانديداهاي  مجلس كه در هنگام تبليغات انتخابات  هزاران وعده مي دهند  بعداز اينكه وارد مجلس شدند شتر ديدي نديدي كانديداهاي بودند كه دراين سه دهه ونيم بعداز پيروزي انقلاب در تبليغاتشان  برروي قره آغاج براي روستاي مكويه پل زدند براي ما فرودگاه ساختند وراه اهن واتوبان كشيدندوهزاران وعده غير ممكن  ديگر دادند  ما كه چيزي ازاين قول وعده هاي كانديداها در طول ۳۷ سال بعداز انقلاب نديديم وهرآنچه كه نصيبمان شده است  و دراين چند سال بدست آورده ايم به بركات خون شهدا وانقلاب اسلامي وتوجهات مقام عظماي ولايت به مناطق محروم  ونظام مقدس جمهوري اسلامي بوده است ولاغير

 • برچسب ها :
 • نظرات کاربران در "وحدت رمز موفقيت"

  نظرات

  پربازدید ترین ها