امروز برابر است با  2018 05 24 
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0.jpg
آخرین دیدگاه هاRSS استان فارس
 • تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴ | کد خبر : 610
 • اعضاي هيات علمي دانشكده بزشكي لاروتعدادي از معتمدين لاري روز گذشته وارد خنج شدند ودرجلسه اي كه با حضور دكتر احمدي آزاد رئيس بيمارستان دكتر قهرمانلو رئيس شبكه بهداشت ودرمان وتعدادي از كاركاركنان بيمارستان وشبكه بهداشت  درمان ،بخشدار مركزي ابونجمي ...

  سفر هيات علمي دانشكده پزشكي لار به خنج

  d

  d2

  اعضاي هيات علمي دانشكده بزشكي لاروتعدادي از معتمدين لاري روز گذشته وارد خنج شدند ودرجلسه اي كه با حضور دكتر احمدي آزاد رئيس بيمارستان دكتر قهرمانلو رئيس شبكه بهداشت ودرمان وتعدادي از كاركاركنان بيمارستان وشبكه بهداشت  درمان ،بخشدار مركزي ابونجمي امام جمعه و تعدادي از اعضاي هيات امنا بيمارستان و شوراي خيرين تامين سلامت شهرستان  در سالن نورائي تشكيل گرديد شركت كردند. ليكن به محض شروع جلسه همه اعضاي شوراي خيرين تامين سلامت  جلسه را به اعتراض ترك كردند علت ترك جلسه ر ا از آقاي حسن هاشمي رئيس شوراي خيرين  تامين سلامت وتعدادي از اعضا جويا شدم ايشان در باسخ به سوال ما گفتند ما منتخبين مردم هستيم ومي بايست به مردم اطلاع رساني مي كردند وما فكركرديم كه حداقل تعدادي از معتمدين ومردم حضوردارند و از طرف ديگر بنا بر بيگيري هاي انجام شده مسئولين در استان بما گفته اند كه اين موضوع بخاطر اعتراض مردم تا بعداز انتخابات به حالت مسكوددر آمده است وبعدادر مورد لغو يا اجراي آن تصميم گيري خواهد شد  ونبايد تا قبل از انتخابات هيچ گونه برنامه اي صورت گيرد تا آرمش در منطقه حفظ شود وبه همين خاطر هم مابراي اينكه بحث ومشكلي پيش نيايد جلسه را ترك كرديم .

  d6

  لازم به ذكراست كه همچنان كه در خبر هاي قبلي به اطلاع رسيده است دكتر ايمانيه رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز در ابلاغيه ايكه  بنا به در خواست عده اي از مسئولين  محلي عنوان شده حوزه سلامت خنج رابطور موقت براي مدت يكسال  به دانشكده لار واگذار كرده بودند كه از همان ابتدا با واكنش مردم روبرو گرديد ومردم با ارسال نامه ها وطومار وتماس هاي متعدد با مسئولين استاني خواستار لغو آن شده اند واين موضوع همچنان در هاله اي از ابهام باقي است. از دكتر احمدي آزاد رئيس بيمارستان نبي اكرم علت عدم اطلاع مردم ازاين موضوع  برسيدم كه شما چرا به مردم اطلاع رساني نكرده ايد ايشان در باسخ به سوال ما گفتند : فقط يك نشست داخلي بوده و به همين خاطر هم به مردم اطلاع رساني نشده است وصرفا يك برنامه داخلي بوده است

   

  d4

  اين نشست در كمال آرامش  برگزار شد جلسه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيدآغاز شد ودرادامه دكتر احمدي آزاد رئيس بيمارستان نبي اكرم خنج طي سخناني تحولات شگرفي كه بعداز اجراي طرح تحول سلامت باضافه كمك هاي بيدريغ مردم در حوزه سلامت بوجود آمده است با ارائه بخشي از خدمات انجام شده تشريح نمود وي در سخنان خود از كمك هاي بيدريغ نيكوكاران محلي به بيمارستان وهمچنين اعتبارات وامكانات بسيار خوبي كه ازطرف دانشگاه علوم پزشكي شيراز وزارت بهداشت ودرمان  به بيمارستان شده تشكر وقدرداني نمود وانرا مديون توجه  دكتر ايمانيه رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز ووزارت وهمجنين خدمات بسيار ارزنده دولت آقاي دكتر روحاني عنوان كرد واظهار اميد واري نمود با برنامه هاي بسيار خوبي كه براي توسعه بيمارستان خنج از جمله ساخت بيمارستان جديد واحداث بخش هاي سي تي اسكن  در نظر گرفته شده وتداوم كمك هاي مردمي در اتيه بتوان به حد ايده آل رسيد خانم خيل تاش بخشدار مركزي ودكتر قهرمانلو رئيس شبكه  ، ابونجمي  امام جمعه سخنرانان بعدي بودند ابونجمي امام جمعه اهل سنت خنج در سخنان بسيار كوتاه خود با اشاره به سابقه ديرينه روابط حسنه اي كه از ديرباز در بين مردم لار وخنج وجودداشته خواستار حفظ وحدت وبرادري دربين مردم لار وخنج شد نصرالله سخائي از اعضاي هيا ت امنا در سخناني با اشاره به باره اي از فعاليت هيات امناي خواستار كيفيت بخشي به ارائه خدمات  بهتر به بخش در مان شد

   

  d5

  طيب صادقي يكي از اعضاي سابق هيات امناي بيمارستان طي سخناني با يادي از بنيان گذاران وحدت در جنوب فارس حضرات ايايات عظام سيد عبدالعلي آيت الهي ( رحمه الله عليه ) امام جمعه فقيد لار ، شيخ محمد فقيهي عليه الرحمه  امام جمعه فقيد اوز ومولانا حاج شيخ عبدالرزاق ابونجمي ( رحمه الله عليه ) مفتي اعظم فارس باارائه راه كارها وپيش نهاداتي با بيان اينكه اين طرح شبهاتي را براي مردم ايجاد كرده خواستار شفاف سازي براي مردم شد خانم  دكتررئوفي رئيس دانشكده پزشكي لار زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز نيز در سخناني به ارائه بخشي ازخدمات پزشكي واعتبارات تخصيصي از سوي دانشكده پزشكي لار به بيمارستانهاي لار ، بيرم واوز پرداخت وعنوان نمود به بيمارستان خنج  وديگر مراكز بهداشت در ماني اين شهرستان هم مي توان خيلي  بهتراز شيراز خدمات رساني نمود واعتبارات بيشتري اختصاص داد چون تعداد بيمارستانهاي زير مجموعه دانشكده لار بسيار اندك است وهرچه تعداد بيمارستانها در يك مجموعه كمتر باشد خدمات رساتي بهتر خواهد بود دكتررئوفي در ادامه به سوالات  دونفرازحاضرين در جلسه باسخ داد از جمله آقاي شاپور قائدي از اعضاي هيات امناي بيمارستان كه از خانم رئوفي پرسيد ايا تشكيلات سازماني بيمارستان جديد خنج بعداز ساخت بايد ازطرف وزارت تصويب شود يا در ضمن ساخت بيگيري مي شود گفت: تشكيلات سازماني  بايد باكار شناسي دقيق انجام شود ومي توان اين كاررا از قبل نيز بيگيري نمود در پايان اين جلسه خانم رئوفي در يك مصاحبه خبري به سه سوال ما پاسخ داد از ايشان برسيدم كه هر ان امكان قطع كمك هاي خيرين به بيمارستان وجوددارددر صورتيكه سربا بودن بيمارستان خنج ارتباط مستقيم به خيرين دارد وهيات امنا مازاد هزينه پزشكان وجراحان بيمارستان را برداخت مي كنند  در صورت قطع كمكهاي خيرين آيا بيمارستان تعطيل مي شود ؟ُ ايشان گفتند نه چنين نخواهد بود ودانشگاه اين هزينه هارا برداخت خواهد كرد.جاي هيچگونه نگراني نيست

  d3

  خانم رئوفي درباسخ به سوال ديگر ما كه در صورتيكه بيمارستان خنج زير پوشش دانشكده لار قرار گيرد با توجه به اينكه خنج ولار هردو شهرستاني مستقل هستند توزيع اعتبارات وپزشكان متخصص  همچنين پرستار وديگر برسنل چگونه خواهد بود نصف نصف يااينكه دو به يك خواهد بود گفتند : اعتبارات ونيروهاي متخصص طبق برنامه هاي وزارت وبر انچه برنامه ريزي شده است خواهد بود برسيدم پس براي ما چه امتيازي دارد گفتند اين درحيطه اختيارات ما نيست . سوال سوم من از خانم رئوفي اين بود كه تعدادي از خيرين براي ساخت دانشكده پزشكي  در خنج اعلام آمادگي كرده اند شما براي اخذ مجوز دانشكده پزشكي در خنج چه قول مساعدتي مي توانيد بدهيد ؟ُ گفتند : دانشگاه پزشكي فقط به مراكز استان ها مي دهند وشامل مركز شهرستان نمي شود مجوز داده نمي شود  كه از ايشان پرسيدم مگر لار وگراش مركز استان است كه ايشان گفتند به نظر شما اگردر خنج هم دانشكده علوم پزشكي داشته باشد منطقه كنجايش دارد اگر خنج زير مجموعه ما باشد  ما سعي مي كنيم  يك دانشكده با توجه به نياز منطقه اينجا هم بزنيم گفتم خنج با لار وگراش بقيه جاها فرقي ندارد مردم مي خواهند دانشگاه يادانشكده علوم بزشكي داشته باشند  در اين هنگام يكي از اقايون كه در كنار من ايستاده بود مداخله كرد .كه بيان مطالب اين مجادله از بحث مصاحبه خارج است وچون خواستم بعدازاتمام حرف هاي طرفين سوالات ديگرم را بيرسم ايشان از باسخ به ديگر سوالات ديگر  ما امتناع نمودند وافزود فرصت ندارم وبايد برنامه هاي امروز را دنبال كنم  خانم روئوفي وهيات همراه درادامه اين سفر از شبكه بهداشت ودرمان ومركز بهداشت درماني شماره ۲ وقسمت هاي مختلف بيمارستان خنج وهمجنين مركزدرماني روستاي زنگويه بازديد كردند در بايان اين گزارش يكبار ديگر ياد آوري مي گردد كه مردم هميشه در صحنه و باانقلاب خنج كه با مقام عظماي ولايت بيعتي نا گسستني دارند هر گز نخواسته اند كه در جهت رسيدن به خواسته هاي خود حركتي مخالف با مصلحت نظام انجام دهند ويا با ايجاد تشنج وناآرامي مسئولين نظام زير فشار قرار دهند وهرگز هم اين كارارا نخواهند كرد وحاضرند در اجراي فرامين رهبري وحراست از نظام وكيان جمهوري اسلامي جان خودرا فدا كنند ولي همين اهالي لار بودند كه بعداز انتزاع گراش از لار بخاطر شهرستان شدن گراش زمين وزمان را بر هم زدند وچنان نارارامي هائي براه انداختند وتاحصول به نتيجه نهائي از پاي ننشستند بطوريكه حركات انان براي مدتي خوراك تبليغاتي رسانه هاي بيگانه  شد مردم لامرد همسايه جنوبي ما نيز  براي رسيدن به خواسته هاي خود چنين كردند ولي خنج مردمي صبور وارام دارد وبايد به جنين مردمي بها داد.وبر همين اساس هم. انتظار ما از مسئولا نظام بويژه استاندار محبوب فارس ورياست محترم دانشگاه علوم بزشكي شيراز اين است كه خواسته بحق آنان مورد رسيدگي وتوجه بيشتر قراردهند وابن ابلاغيه لغو نمايند وخيال همه را راحت كنند .

 • برچسب ها :
 • نظرات کاربران در "مردم خنج همچنان نگران ومعترض دانشكده لار همچنان سمج"
  نظرات در مورد » “مردم خنج همچنان نگران ومعترض دانشكده لار همچنان سمج”
  1. محمد رسول پايدارفر می‌گه:

   من فكر نميكنم كه جناب آقاي دكترايمانيه به نكته نظرات مردمدربرابرآنچه كه بنابه خواسته مسؤلين ذكركرده اند بيتوجه باشند چون سوابق زيادي موجود است كه همه ي جند شهرستان
   منفك شده يكي ازموارد در درخواست هايشان كوتاهي درانجام خدمات واحدهاي مديريتي شهرستان لار عنوان ميشد.علت اصلي هم خيلي روشن بودوسعت شهرستان از يك سو وازجهتي هم تقسيم ناعادلانه سرانه اي كه دولت معمولا براساس جمعيت دراختيارشهرستان قرارميگرفت وديگرموارد مشابه كه موجب عقب ماندگي سايرمناطق شهري وروستايي ميشد. مردم شرايط محيطي خودرا مستحق توسعه بيشتر ميديدندو خود راباديگر مناطق مشابه ميسنجيدند بنابه اين اصل كه بشرحريص به زندگي بهتر ومدرن تري است .همواره سعي به درسترسي به آابزارهاي موردنياز خود باتوجه به فرهنگ موجود كشورراداشته وچون اين امكانات باتوجه به آن علت هاناممكن مينمود باايجاد فضاهاي رفاهي وكمك به توسعه شهري زمينه استقلال خود از شهرستان مادر كه در انجام وظيفه خود كوتاهي نموده بودرافراهم ومساعدت دولت خدمت گذار جمهوري اسلامي دراين امرسهولت كارافراهم نمود امروز خنج بلطف نظام جمهوري اسلامي به يك شهرستان مستقل تبديل ومردم ميخواهند مانندديگر شهرستانهاي كشور اين ارزش را حفظ كنند وهرگونه دخل وتصرفي را خلاف قانون ميداند كه اميدواراست نماينده محترم مردم استاندارقانونمندومحترم وديگر مسؤلين استاني ومملكتي به خواسته به حق اين مردم توجه بفرمايند


  نظرات

  پربازدید ترین ها