امروز برابر است با  2018 07 17 
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0.jpg
آخرین دیدگاه هاRSS استان فارس
 • تاریخ انتشار خبر : جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ | کد خبر : 1358
 • بيمارستان خنج كه بعداز ساليان  متمادي كه تنها نام بيمارستان را به خود يدك مي كشيدو به خون جگرمرداني دلسوز  سروساماني گرفت وبه همت  وتلاش  مجاهداني سخت كوش و نيكوكاران مومن و دلسوزاني كه جزء خدمت به خلق ورضاي خدا اهدافي ...

  دوباره بيمارستان خنج به جايگاه قبلي خود باز مي گرد بيمارستان خنج كه بعداز ساليان  متمادي كه تنها نام بيمارستان را به خود يدك مي كشيدو به خون جگرمرداني دلسوز  سروساماني گرفت وبه همت  وتلاش  مجاهداني سخت كوش و نيكوكاران مومن و دلسوزاني كه جزء خدمت به خلق ورضاي خدا اهدافي نداشتند متحول گرديد وازآن رو به اين روشد واز يك پايگاه انتقال بيماران از خنج به ديگر بيمارستانها همجوار به يك بيمارستان مدرن ومجهز و ايده آل تبديل شدو نه تنها به يك بيمارستان فعال براي خدمات در ماني به شهرستان خنج تبديل شد بلكه تمامي مناطق جنوبي فارس از آن بهره مند شدند وبه يقين كه از بهترين  بيمارستان ها ي منطقه شد و ازتجهيزات كاملا مدرن وبهترين جراحان ومتخصصان برخوردار گرديد و اين تازماني بود كه بيمارستان نبي اكرم خنج مستقل زير نظر دانشگاه علوم پزشكي شيراز اداره مي شد وتا زماني كه زير چتر حمايتي دانشگاه علوم  پزشكي شيراز قرار داشت البته بازوان اصلي خيران بودند كه به همت خيرانديشان وهمه تلاشگران از چنان شهرتي برخوردار بود كه از اقصي نقاط شهرستانهاي جنوبي فارس سيل بيماران به سويش سرازير شدده بود وهمه راضي وخشنود وبه مراد رسيده به محل خود بازمي گشتند اما مدت چندان ازاين تحول شگرف  نگذشته بود كه بحث الحاق حوزه سلامت خنج به لار مطرح  شدوعليرغم همه ي مخالفت هاي مردمي  پيگير كنندگان اين طرح مسئولين دانشكده پزشكي لاركه تنها بدنبال اهداف توسعه طلبانه خود بودند و با چراغ سبز نشان دادن ووعده وعيد مبني بر تامين اعتبار ونيروهاي متخصص  وجلب نظرتعدادي از مسئولين وعده اي ازاعضاي هيات امنا انهم بخاطر دست يابي به خدمات بيشترو وضعيت بهتر پذيراي انجام اين عمل بصورت آزمايشي شدند. ولي آزموده را آزمودن خطا است  والان چند ماهي است كه اين كار بطور آزمايشي وموقت انجام گرفته است اما ازهمان  روز هاي اول سير نزولي خدمات اشكار بودوكاستي ها نمايان شد ابتدا پخش جراحي چشم تعطيل گرديد و دكتر صفر پور متخصص وچراح چشم بيمارستان كه در ماهي صدها عمل جراحي چشم وپذيرش انجام مي داد به گراش رفت واين بخش كاملا تعطيل شد وبه تازگي دكتر مرادي جراح عمومي وحاذق بيمارستان نبي اكرم خنج بيمارستان را بخاطر ادامه تحصيل بيمارستان را ترك كرده وبخش جراحي بيمارستان عملا تعطيل شده وبيمارستان در سراشيبي سقوط قرار گرفته است

  h2

  h
  واگر اقدامات عاجلي در تامين جراح ومهم تراز همه حفظ دكتر صفري صورت نگيرد وضعيت ازاين هم بدتر خواهد شد به گفته رياست محترم بيمارستان آقاي دكتر عدنان احمدي آزاد دانشكده پزشكي لاروابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز تا زمان تقسيم نيروي هاي متخصص وجراج از سوي دانشگا ه علوم پزشكي شيراز  قادربه تامين نيروي جايگزين نمي باشد وبراي جايگزيني حداقل به دوتا سه ما ه فرصت نياز است دانشگاه علوم پزشكي شيراز نيز مي گويد شما جزء لار هستيد وبايد نياز هاي خودرا از لار تامين كنيد (لازم به ياد آوري است كه تامين جراح بصورت مامور براي دانشكده پزشكي لار از آب خوردن هم آسان تر است چون اينقدر دكتر جراج در لار وجودارد كه اگر بخواهند نوبتي به خنج بفرستند هيچ مشكلي براي لار ايجا د نمي شود)  البته دكتر احمدي آزاد رياست محترم بيمارستان  كه همه مديون زحمات وتلاش هاي ايشان و  سعي وتلاش وافروهميشگي ايشان بوده وهستيم  وانصافا كه لحظه اي از پاي ننشسته است تا مشكلات را حل نكنند
  آرام نخواهند گرفت .اما يكدست صدا ندارد واين درصورتي  است كه  پيش ازاين انها وعده داده بودند كه به محض الحاق بيمارستان خنج به دانشكده پزشكي لار  هم مشكل  جراح وهم پزشك متخصص وهم اعتبارات مورد نياز را حل مي كنيم واين اقاياني كه دانشكده پزشكي لاررا شاه كليد حل مشكلات مي دانستند  ومي گفتند بگذاريد اين كار انجام شود همه چيز حل است در صوتيكه چنين نيست وما نردبان ترقي ديگران شده ايم والا كار به اينجا نمي كشيد وبدتر از همه به تازگي با خبر شديم  كه دكتر صفري متخصص قلب وعروق  ودر واقع ستون فقرات بيمارستان  نيزخنج را ترك مي كند در صورتي كه به گفته آقايون  براي باقي ماندن  دكتر صفر ي دانشكده پزشكي لار ونماينده  قول حتمي داده بودند كه كار ايشان را براي باقي ماندن در بيمارستان خنج پي گيري مي كنند وحتي دكتر صفري برنامه خدمتنظام وظيفه خودرا براي مدت يكسال هم به تعويق انداخته بود همچنين اطلاع حاصل كرديم كه بزودي دكتر فلاحي ودكتر كريمي نيز بيمارستان را ترك خواهند كرد  و.معلوم نيست تاچه وقت ديگر جايگزيني براي همه انها تعيين شود  وتقسيم جراح وپزشكان متخصص نيز از طرف دانشگاه علوم پزشكي شيراز در نيمه دوم ابان صورت مي گيرد وانهم تا چه شود وهيچ  معلوم نيست چند دكتر جراح ومتخصص به لار بدهند تا اگر اضاف آوردند  ايا چيزي بمابدهند يانه در صورتي كه اگربيمارستان ما مثل قبل جزء دانشگاه علوم پزشكي شيراز بود دانشگاه  شيراز موظف ومجبور به تامين نيروي جايگزين بود حالا كه ما تابعي از تابعين هستيم خدا مي داند بر سر ما چه خواهد آمد  وحقيقتا بيمارستان خنج درست داردبه جايگاه قبلي باز مي گردد يعني اين بيمارستان مثل قبل  فقط پايگاهي براي انتقال بيمار به لار خواهد شد وقتي كه بيمارستان جراج ومتخصص نداشته باشد بيمارستان نيست البته ما تاكنون بارها اين موضوع را گوشزد كرده بوديم ولي از ما بهترون از جمله تعدادي از اعضاي هيات امناي بيمارستان قبول نكردند ولار مدينه فاضله وكليد حل مشكلات دانستند اين تازه اول كاراست

  بگذار تا صبح دولتش بد مد                 گاين هنوز از نتايج سحر است

  البته همه بايد تلاش كنيم ونگذاريم وضعيت به اين شكل پيش رود وهمه بايد بيمارستان را كمك كننم امروز بيمارستان بيش از هميشه نيازمند گمك هاي خيرين وكمك هاي همه مردم است كمك نقدي ما هرچند هم اندك باشد بسيار كار ساز است  اگر پول باشد جراح هست متخصص هست پس بايد كمك كرد هر چند هم مقدار اندك باشد اندك اندك جمع گردد وانگهي دريا شود امروز بي تفاوتي هر فرد ،همه وهمه نسبت به بيمارستان خيانت است همگي بايد براي بقاي بيمارستان وحل اين مشكل  وتوسعه آن تلاش كنيم  همه از مسئولين بخواهيم تا مشكلات پيش آمده را حل كنند   امروز نماينده در مجلس از قدرت وتوان بالائي برخوردار است واگر بخواهد به آساني مي تواند مجوز ادامه فعاليت دكتر صفري را از وزير محترم بهداشت ورياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شيراز بگيرد  همانطور كه تو.انست سخت ترين  كارارا كه همانا الحاق  حوزه سلامت خنج به لار بود براي پيش برد اهداف خود  اخذ نمايد اگر خداي ناكرده متخصصان وجراحان از خنج رفتند تا جايگزيني و راه اندازي مجدد به زمان طولاني نياز است  وشايد ديگر تنوانيمدر كوتاه مدت به وضيت قبلي خود برگرديم ما اميدواريم كه دانشكده لار وهمچنين نماينده محترم مردم در مجلس با پيگيري سريع وحل اين مشكل موجبات رضايت مردم وتحكيم وحدت ديرينه خنج ولار فراهم كنند وهمه را به آينده خوش بين سازند

   

   

 • برچسب ها :
 • نظرات کاربران در "بيمارستان خنج در سراشيبي سقوط"
  4 نظر برای “بيمارستان خنج در سراشيبي سقوط”
  1. bbbb می‌گه:

   نمیدونم چرا یکطرفه قضاوت میکنید.مگه خنج چندماهه رفته زیر نظر لار.وقتی خود مسیولین عرضه ندارن یه دکتر را راضی نگه دارن. که تو خنج بمونه.چه ربطی به لار داره.مگه زمانی که ذکتر صفرپور چشم پزشک رفتن گراش خنج زیر نظر لار بود؟خیر.قضیه دکتر صفری متخصص قلب چی؟از رییس بیمارستان زحمت کش خاسته کار سربازیشو جور.کنه.تا تو خنج بمونه.ولی رییس پیگیر نشده دکتر… و… از رییس خاستن کارشون رو.جور.کنه.بازم پیگیر نبودن.مگه اوز چندتا از دکتراشو دو روز از هفته میفرسته خنج.که دکتر سونوگرافی خنج رو سه روز در هفته میفرستین اوز.میخایین چی رو ثابت کنین.ادامه اون بحثها ک طرفداری از قشر زحمت کش کردین.خبرگزاریتون شده مختص سفسطه گرایی مسیولین بیمارستان.این متن هن اضافه کنید.و نظرات همشهریاتونم پست کنید.اگر نظر واستون مهم نیست.قسمت ارسال نظراتو حذف کنید

  2. دوست می‌گه:

   کاش بجای تعصب در کینه ورزی نسبت به لار، بشکل منطقی و عاقلانه از مسولین برای حل مشکل تلاش میکردید.
   چراکه آنچان که از متن بالا دیده میشه نگارنده بدلیل آنکه با الحاق بیمارستان شهرستان خنج به دانشکده علوم پزشکی لارستان مخالف هست سعی میکنه این الحاق رو بد جلوه بده

  3. محمد رسول پايدارفر می‌گه:

   نماينره محترم سه شهرستان به اين نكته توجه دارند كه هرچه در چنته دارند هزينه لاركنند ومتاسفانه آنقدررشدنكرديم كه نگاهي به آينده براي آيندگانمان داشته باشيم وهمواره هزاقدامي ميخواهيم بكنيم موقتي وبيشتر جنبه تبليغاتي به آن ميدهيم كه ناشي ضعف مديريتي است ۰ ازمشاورت كسي هم بهره نميگيرند ومتاسفانه خيلي خودباورانه وآنچنان كه رقيب نيازي ندارد از حيله و طرفندي اسنفاده كند چون ماباهمين شيوه ي خودباريمان حتي رقيب را هم ازهدايت افكارروشن كه خود باورش داريم بهره مندشان ميكنيم تاگام اشتباهي برندارد والا كجاديذيد شهرستاني مسقل اجازه دهد ادارت تحت پوشش مديريتي شهرستان ديگر اداره بشه بقيه عاقلان دانند اگراين منوال ادامه يابد بطور قطع جايگاهي براي رشد وتوسعه نخواهيم داشت

  4. بی طرف می‌گه:

   این گزارش واقعا شرم اوره
   خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند بهتره برید امار بودجه و مراجعین رو مقایسه کنید قبل و بعد از زیر نظر لار اومدن


  نظرات

  پربازدید ترین ها