امروز برابر است با  2017 03 27 
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
تیتر یک
شهرستان خنج ۲۳۰نفر براي عضويت در شوراهاي شهر وروستا ثبت نام كردند

شهرستان خنج ۲۳۰نفر براي عضويت در شوراهاي شهر وروستا ثبت نام كردند

ازاين تعداد 211 نفر در روستاه و19 نفر در شهر خنج است

تصاویر برگزیده روز
تبلیغات
http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0.jpg
آخرین دیدگاه هاRSS استان فارس